Formació adreçada a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

S’ofereix formació en teoria sistèmica i teoria del vincle (attachement). També s’amplia l’oferta amb altres orientacions teòriques complementàries.

Curs de supervisió des del model sistèmic i la teoria del vincle

OCTUBRE’17- JUNY’18       PREINSCRIPCIÓ OBERTA

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya)

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

Espai de supervisió concebut per ampliar i posar en pràctica la teoria del vincle i el model sistèmic en els diferents àmbits d’intervenció a través de casos pràctics que aporten els mateixos assistents.

Espai teoricopràctic mitjançant el qual l’assistent pot assolir eines i estratègies des d’aquests models teòrics.

Encarat a millorar la posició personal i professional en el cas presentat trobant vies de reflexió i solució que permetin una millor tasca i una millor gestió de la situació que es plantegi.

No és indispensable està familiaritzat en aquests models.

Adreçat a professionals dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el programa

 

Màster en formació bàsica sistèmica i teoria del vincle afectiu(600 hores)

INICI SETEMBRE 2017     PLACES EXHAURIDES  

RESERVA PLAÇA EN LA PROPERA EDICIÓ 2018-2020

ster amb Reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de Catalunya)

 

 

 

Màster que combina l’aprenentatge bàsic dels dos models teòrics amb una aplicació pràctica dels mateixos. Adreça’t a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

La intervenció biopsicosocial ens planteja cada cop més reptes i els professionals necessiten eines que els permetin promoure canvis que puguin millorar la vida de les persones. Aquestes intervencions són més efectives si tenim en compte les relacions de la persona.
Tant el model sistèmic com la teoria del vincle són models molt extensos que es relacionen i complementen entre si i permeten aportar al professional una nova visió en la intervenció.

Descarrega’t el programa

 

Curs intervenció des del model sistèmic i el vincle afectiu en infants en risc

MAIG 2017       FINALITZAT

Curs amb Reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de Catalunya)

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya) 

Curs de 15 hores on es fa una introducció teòrica als models i es donen eines i conceptes pràctics per intervenir en infants en risc.

Que porta a una família a desprotegir o maltractar un infant? El model sistèmic, juntament amb la teoria del vincle, expliquen sense parlar de víctimes i botxins els motius pels quals es dona el maltracte infantil, i sobretot, planteja solucions basades en l’anàlisi acurat de la situació familiar i el vincle afectiu que permeten primer entendre i després promoure canvis, tenint molt en compte el professional i el context d’intervenció.

Descarrega’t el programa

 

 

Disseny d’activitats formatives per a entitats o grups de professionals

A partir de la demanda d’una entitat o un col·lectiu de professionals es poden realitzar cursos, seminaris i formacions dissenyades específicament.  Demana informació