NECTUNT és un centre de psicologia amb una orientació sistèmica i de la teoria del vincle. Dues teories que permeten entendre com ens relacionem, com ens afecten i com ens donen fortalesa les relacions. Com estem dins d’un sistema que ens permet ampliar la mirada més enllà de mirar dins nostre. I com ens vinculem, com aquests vincles primerencs influeixen en la nostra seguretat.

Format per un equip de professionals de la psicologia sanitària i del món social, ens dediquem a la psicoteràpia i a la formació de professionals. L’equip, dirigit per la Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta Familiar, Mireia Quinquillà Durich, ha anat creixent amb excel·lents professionals dels àmbits clínic, social i educatiu.

NECTUNT és un Centre de psicoteràpia amb reconeixement sanitari que tracta les dificultats personals, els trastorns psíquics i acompanya el creixement personal. Des de la psicoteràpia individual, de parella o familiar, intervenim amb persones de totes les edats.

NECTUNT és una Escola de formació de professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social. On amb la formació i supervisió basades en la teoria sistèmica i del vincle afectiu, dota de recursos teòrics i pràctics que es puguin aplicar en cada àmbit de treball de forma entenedora i eficaç. El nostre Màster en Formació Sistèmica i Teoria del Vincle porta més de 5 anys de funcionament amb un gran èxit de matriculació. Professionals d’arreu de Catalunya venen a formar-se a Lleida al nostre Màster.

NECTUNT és una paraula que prové del llatí. La seva arrel és el verb Necto i el seu significat és adjuntar, unir, annexar, combinar, vincular… El vincle forma part de totes les relacions humanes i és a partir de les relacions que podem entendre moltes de les nostres fortaleses i dificultats.