POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE ACCÉS A LES PÀGINES WEB D’INTERNET DE NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U.

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., amb NIF B-25.821.885, amb domicili social en C/ Alcalde Sol, 4, 25003-Lleida, Espanya; amb mail de contacte info@nectunt.org, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, en el Tom 1490, Foli 32, Inscripció 1ª, Full L-30034. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels “links” (enllaços) i connexions existents. NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., tret que es manifesti de forma expressa.

 

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

 

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

 

RESPONSABILITAT:

NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

 

SERVEI:

NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporats en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la legalitat vigent, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals han estat sol·licitades a l’usuari. Com a únic responsable del fitxer, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l’establert en la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal referent a aquesta qüestió, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a l’adreça a dalt indicada o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi contraprestació alguna.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris.

 

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. Els llocs enllaçats no estan controlats per NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs. NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no es fa responsable d’actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U.

 

NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests “links” no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació i, per això, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

 

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Lleida en el cas que aquest resideixi fos del territori de l’estat espanyol.

L’accés a la pàgina Web de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.