POLÍTICA DE PRIVACITAT SOBRE ACCÉS A LES PÀGINES WEB D’INTERNET DE NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U.

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., amb NIF B-25.821.885, amb domicili social en C/ Alcalde Sol, 4, 25003-Lleida, Espanya; amb mail de contacte info@nectunt.org, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, en el Tom 1490, Foli 32, Inscripció 1ª, Full L-30034. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels “links” (enllaços) i connexions existents. NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., tret que es manifesti de forma expressa.

 

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

 

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

 

RESPONSABILITAT:

NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

 

SERVEI:

NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporats en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s’especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l’usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la legalitat vigent, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals han estat sol·licitades a l’usuari. Com a únic responsable del fitxer, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l’establert en la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal referent a aquesta qüestió, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a l’adreça a dalt indicada o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi contraprestació alguna.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà en l’inici del missatge.

 

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. Els llocs enllaçats no estan controlats per NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs. NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no es fa responsable d’actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U.

 

NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests “links” no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació i, per això, NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

 

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U., serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Lleida en el cas que aquest resideixi fos del territori de l’estat espanyol.

L’accés a la pàgina Web de NECTUNT CENTRE DE PSICOLOGIA S.L.U. implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.