Mireia Quinquillà Durich

Psicoterapeuta, formadora, supervisora i directora de NECTUNT

 • Directora del Màster en Formació Bàsica Sistèmica i teoria del vincle (attachment).
 • Directora del Màster d’especialització en la Teoria del Vincle (Attachment)
 • Psicòloga clínica i Psicoterapeuta familiar. Docent i supervisora d’equips i professionals.
 • Terapeuta familiar sistèmica acreditada per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar F.E.A.T.F.
 • Centre Autoritzat com a Consulta  de Psicologia Sanitaria Generalitat de Catalunya Codi E25596739
 • Màster en Intervenció sistèmica i teràpia familiar al centre Centre d’Estudis i Teràpia Sistèmica de Barcelona Centre avalat per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar (FEATF)
 • Programa de Formació en la Teoria de l’Apego avalat per la International Attachment network Iberoamericana (IAN-IA), i la Red Iberoamericana de apego (RIA).
 • Europsy- Certificat Europeu Especialista en Psicoterapia (EFPA- European Federation of Psychologists’ Associations). http://www.europsy.cop.es/
 • Membre de la IAN-IA (International Attachement Network Iberoamericana).
 • Membre del Grup Interdisciplinar de Sistèmica de la Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 • Experiència en l’àmbit social, amb el treball sobretot en infància en risc i dol migratori.
 • Participant al grup de supervisió de Luigi Cancrini (psiquiatra i director científic del Centre d’Ajuda a lnfant Maltractat de Roma). Institut Sistèmic de Barcelona (ISBA).
 • Experiència docent en diferents cursos i formacions a entitats des de fa més de 20 anys.
 • Experiència com a supervisora d’equips de serveis socials, EAIA, CRAE,… i supervisió d’organitzacions.

 

Marta Capdevila Ros

Psicoterapeuta i formadora de NECTUNT

 • Psicòloga General Sanitària i psicopedagoga.
 • Terapeuta familiar sistèmica acreditada per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar F.E.A.T.F.
 • Màster en drogodependències a la Universitat de Barcelona.
 • Especialista universitària en sexualitat, adolescència i risc a la Universitat de Lleida.
 • Membre del Grup Interdisciplinar de Sistèmica de la Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 • Experiència en intervenció educativa i social en l’àmbit de la promoció de la salut i la prevenció de les drogodependències. Realitzant tasques de disseny i implementació de programes adreçats a infants, adolescents i joves, formació i assessorament de professionals i famílies, intervenció comunitària i atenció psicològica individual i familiar.

 

Noemí Oró Piqueras

Psicoterapeuta de NECTUNT

 • Psicòloga general sanitària i psicoterapeuta familiar.
 • Diplomatura en Treball social.
 • Màster en Teràpia Familiar a l’Escola de Teràpia Familiar Sistèmica a l’Hospital de Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Formació complementària en l’àmbit d’infància i família.
 • Experiència en l’àmbit de serveis socials generals i serveis socials especialitzats en l’àmbit d’infància en risc.
 • Experiència en intervenció educativa en l’àmbit de salut mental.
 • Experiència en intervenció educativa en l’àmbit de diversitat funcional física i psíquica i/o amb dificultats conductuals.
 • Experiència com a Orientadora psicològica al Departament d’Educació.

 

Laura Varela Molina

Psicoterapeuta de NECTUNT

 • Psicòloga i Psicoterapeuta.
 • Psicoterapeuta d’adults, adolescents i infants.
 • Postgrau en Psicologia Jurídica en l’àmbit civil, familiar i laboral (UAB)
 • Postgrau en Psicologia Jurídica en l’àmbit penal (UAB)
 • Tesina de Màster: El rol del psicòleg a l’àmbit judicial i la seva participació a la vista oral (Audiència Provincial de Lleida).
 • Máster en Formació Bàsica Sistèmica i Teoria del Vincle.
 • Experiència intervenint amb famílies immerses en processos relacionals conflictius i ruptures de parella problemàtiques. Acompanyament psico-educatiu a pares i mares.
 • Experiència acompanyant famílies amb fills i filles en situació de risc: reforçant, potenciant i recuperant les capacitats parentals des de la visió sistèmica mitjançant intervencions del quotidià.

 

Núria Cuadrat Benavente

Psicoterapeuta de NECTUNT

 • Psicòloga General Sanitària i Psicoterapeuta Familiar.
 • Màster en Teràpia Familiar Perspectiva Sistèmica a IESP (Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella de Barcelona), lliurat per la Universitat de Girona.
 • Postgrau en Teràpia Integradora a Dendros. Centre de Psicologia de Barcelona.
 • Membre del Grup Interdisciplinar de Sistèmica de la Delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 • Experiència com a psicoterapeuta realitzant teràpia individual, familiar i de parella.
 • Experiència en valoració i intervenció psicològica en l’àmbit de les persones de la tercera edat com també a les seves famílies en centres residencials.
 • Experiència en col·laboracions  i participació en diferents intervencions en l’àmbit de la Salut Mental

 

Mònica Torres Orozco

Formadora de NECTUNT

 • Coordinadora del Màster d’especialització en la Teoria del Vincle (Attachment)
 • Psicòloga General Sanitària i psicoterapeuta.
 • Certificada en la tècnica de la Vídeo Intervenció Terapèutica per la Fundació Ferran Angulo
 • Psicòloga Psicoterapeuta de la Unitat Clínica (diagnòstic, psicoteràpia, trastorns del desenvolupament psicoemocional de nens de 0-5 anys, assistència al maltractament i abús sexual, trastorns de l’aprenentatge i d’adaptació a l’aula escolar, vídeo intervenció i psicodrama) en la Fundació Ferran Angulo
 • Coordinadora Unitat Docent (formació continuada en temes de salut mental, psicopatologia i abordatges psicoterapèutics de la població infantil, adolescent i adulta) en la Fundació Ferran Angulo
 • Col·laboradora com a tècnica docent en l’Associació Catalana per la Infància Maltractada. Cursos de prevenció i detecció de situacions de risc en la infància i adolescència per a professionals i tallers d’assessorament a la criança per a famílies i professionals
 • Formada en narratius d’aferrament (attachement) en la infància, adolescència i edat adulta per la Fundació Ferran Angulo
 • Experiència en atenció a famílies, infància, adolescència i etapa adulta
 • Membre de l’equip d’intervenció en equips de la Fundació Galatea

 

Nalleli Silva

Formadora de NECTUNT

 • Psicòloga General Sanitària i psicoterapeuta.
 • Màster en Psicoteràpia Psicodinámica. Universitat Intercontinental, Ciutat de Mèxic.
 • Especialitat en Psicoanàlisi de Nens per la Universitat de Ciències Empresarials i Socials (UCES) Buenos Aires Argentina.
 • Certificada en tècnica Vídeo-Intervenció (VIT) per Fundació Ferran Angulo.
 • Especialista en teories de attachment i mentalització i la seva aplicació en el tractament en nens i adolescents. (Dr. Efraín Bleiberg).
 • Experta en conducció i intervenció amb grups de suport de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Membre de l’equip d’intervenció en equips de Fundació Galatea.
 • Docent en violències sexuals i maltractament infantojuvenil per ACIM Associació Catalana per la Infància Maltractada.
 • Coordinadora de l’equip d’admissions i derivacions de l’a Psicoxarxa Solidària del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

 

Raquel Farré Prunera

Formadora de NECTUNT

 • Treballadora Social.
 • Experiència als Serveis Socials Bàsics realitzant tasques d’atenció, informació i assessorament a persones i famílies , així com també valoració, gestió de recursos i coordinació amb els agents del territori per a l’abordatge de situacions de risc social i vulnerabilitat.
 • Màster en formació bàsica Sistèmica i del Vincle a centre Nectunt.
 • Experta en intervencions sistèmiques de l’escola de Teràpia Familiar de Sant Pau de Barcelona. Centre avalat per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar (FEATF)
 • Curs especialista en acompanyament al dol de la Universitat de Lleida
 • Membre de l’equip d’atenció psicosocial en emergències i catàstrofes del Col·legi de Treball Social de Lleida realitzant tasques d’acompanyament i atenció a les víctimes familiars i com a referent de l’equip territorial de Lleida.
 • Postgrau universitari en intervenció socioeducativa en contextos multiculturals per la Universitat de Lleida

 

Judit Gallart Arenal

Psicoterapeuta de NECTUNT

 • Psicòloga i Psicoterapeuta.
 • Màster en Psicologia Clínica Infanto-Juvenil per AEPCCC.
 • Formació Bàsica i Avançada en el Model de Psicoteràpia Relacional i Sistèmic per Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona.
 • Formació complementària amb diferents temàtiques relacionades amb la infància, adolescència i edat adulta.
 • Formació complementària en teoría de l’ aferrament i l’ abordatge del trauma.
 • Experiència com a psicóloga infantil i de reeducacions psicopedagògiques.
 • Experiència com psicoterapeuta en terapia individual i familiar.
 • Experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc.