La Supervisió és un espai teòrico pràctic, d’anàlisi de casos i/o de l’organització i el context de treball, mitjançant el qual s’assoleixen eines i estratègies, encarades a millorar la posició personal i professional. Es faciliten vies de reflexió i solució que permeten una millor tasca i una millor gestió de la situació que es planteja.

La supervisió consisteix en plantejar un cas o situació per part d’un professional i analitzar-ho augmentant la perspectiva per tal que el professional que el planteja pugui trobar noves solucions del mateix.

El Supervisor amb un ampli coneixement teòric i professional, es posiciona com a figura neutral que facilita i acompanya aquest procés.

S’ofereixen diferents opcions de Supervisió:

  • Supervisió Individual: Espais individuals per a professionals que busquen un acompanyament i un espai de reflexió i aprenentatge per crèixer professionalment. Concerta una Supervisió
  • Supervisió d’organitzacions: Organitzacions, entitats i empreses que organitzen un espai de supervisió pels seus treballadors per treballar casos i/o dinàmiques i organització del context de treball. Demana un pressupost
  • Supervisió en grup interdisciplinar: Grups organitzats des de NECTUNT a partir de la demanda de professionals que volen supervisar casos conjuntament amb altres professionals. Demana informació
  • Anàlisis i assessorament a organitzacions: L’orientació sistèmica permet analitzar organitzacions (empreses, associacions, entitats…) i detectar on es situen alguns dels aspectes a millorar sobretot en aspectes organitzatius i de funcionament. A més, també permet detectar fortaleses i aplicar millores per tal de fer l’organització més eficaç. Demana informació