Formació Pròpia

Formació adreçada a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

S’ofereix formació en teoria sistèmica i teoria del vincle (attachement). També s’amplia l’oferta amb altres orientacions teòriques complementàries.

 

Màster en Formació Bàsica Sistèmica i Teoria del Vincle (Attachment). 6a Edició. 600h. 2022-2024 MATRÍCULA OBERTA

INICI SETEMBRE 2022

 

PREINSCRIPCIÓ MÀSTER

 

ACREDITACIONS:

Màster amb Reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials (Generalitat de Catalunya)

 

 

 

 

 

Màster Acreditat pel COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)

 

 

 

Màster acreditat por la international Attachment Network España (IAN-E)

 

 

 

Conveni amb l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau   Els alumnes del Màster poden obtenir la titulació de Formació Bàsica Sistèmica avalada per la FEATF afegint un mòdul pràctic al Màster. Professorat de l’escola de Sant Pau imparteix classes al Màster.

 

Després de l’èxit de les cinc edicions anteriors, s’oferta una sisena edició del Màster. Aquest any finalitza la quarta edició i tenim una cinquena edició que està cursant el primer curs. Les excelents valoracions dels nostres alumnes ens animen a continuar i consolidar el Màster oferint la seva sisena edició en l’any en que celebrem el cinquè aniversari de NECTUNT.

Màster que combina l’aprenentatge bàsic dels dos models teòrics amb una aplicació pràctica dels mateixos. Adreça’t a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

La intervenció biopsicosocial ens planteja cada cop més reptes i els professionals necessiten eines que els permetin promoure canvis que puguin millorar la vida de les persones. Aquestes intervencions són més efectives si tenim en compte les relacions de la persona.
Tant el model sistèmic com la teoria del vincle són models molt extensos que es relacionen i complementen entre si i permeten aportar al professional una nova visió en la intervenció.

SEMINARI

Luigi Cancrini: Intervenció en la Infància infeliç, prevenció dels trastorns borderline en l’adult (6h) Presencial 18 DE JUNY            FINALITZAT

 

A NECTUNT estem d’aniversari, fem 5 anys!

i ho volem celebrar amb un seminari especial, dedicat als petits integrants del nostre món, dels quals solem parlar molt, però escoltar poc.

El Prof. Cancrini planteja una cosa senzilla però essencial: donar veu als nens i explorar les vivències familiars des de la seva mirada i les seves pròpies experiències.

A través de relats clínics, destaca el valor de comptar amb espais terapèutics pensats per a ells, on són els protagonistes i on poden reconstruir la seva història en primera persona, una cosa encara poc habitual en contextos d’intervenció psicosocial.

Seminari impartit pel Prof. Luigi Cancrini, gran referent en el camp de la psicoteràpia a Europa. Psiquiatra i psicoterapeuta de formació psicoanalítica i sistèmica, va fundar als anys 60 el “Centre Studi di Teràpia Familiar i Relazionale”, que actualment té 11 seus a Itàlia i el qual presideix.

 

DESCARREGA’T EL PROGRAMA

 

 

Adreçat a professionals i estudiants dels àmbits social, educatiu i sanitari, sobretot aquells que treballen amb menors.

Durada: 6h.

Data: 18 de juny de 2022

Horari: de 9h a 15h

Preu:

Professionals 60€

Estudiants : 50€

Alumnes i exalumnes de NECTUNT: 50€

 

ACREDITACIONS:

Seminari amb Acreditació com a Formació Continua per la Federació Espanyola D’associacions de Teràpia Familiar (FEATF)

 

 

Seminari amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament Drets Socials (Generalitat de Catalunya).

 

 

Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 


SEMINARI

Abús sexual: Detecció i exploració en infants i adolescents. Enfoc terapèutic i atenció a l’infant víctima (6h) Online  

PLACES EXHAURIDES 1a EDICIÓ.

2a EDICIÓ: 11 DE JUNY .

FINALITZAT

 

 

ACREDITACIONS:

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya
Seminari acreditat per la international Attachment Network España (IAN-E)

Els professionals que atenen o assisteixen menors, necessiten tenir coneixements de com detectar signes de patiment en el menor que puguin suggerir si ha viscut o està vivint una experiència abusiva.

Conèixer de quins mitjans de diagnòstic pediàtric i psicològic disposem per poder confirmar o no l’experiència d’abús, quina repercussió te en l’infant i en les famílies aquesta experiència i, finalment, quin suport han de rebre els menors víctimes d’abús tan des d’una intervenció psicoterapèutica especialitzada, com l’atenció dels adults que els cuiden en els diferents espais de vida que freqüenten (escola, espais de lleure, centre obert, serveis socials, EAIA…).

Aquest seminari els aportarà coneixements a aquest nivell.

Seminari impartit per la Dra. Margarita Ibáñez Fanes. Psicòloga clínica, Dra. en psicopatologia. Durant 20 anys Psicòloga clínica del Equip de la Unitat Funcional d’Abús al Menor (UFAM) del Hospital Universitari de Sant Joan de Déu de Barcelona

 

 

 


SEMINARI SOBRE EL TREBALL AMB FAMÍLIES IMMIGRANTS DES DE L’ENFOCAMENT SISTÈMIC (5h) Online. 3 de juliol de 2020

FINALITZAT

ACREDITACIONS:

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

En els últims anys la globalització ha transformat l’estructura tradicional de la família. L’enfocament sistèmic permet comprendre a l’ésser humà en interacció amb els altres dins dels diferents contextos relacionals en els que es veu immers. Així doncs, una mirada sistèmica ens ajuda a entendre les dinàmiques que ocorren dins de les famílies immigrants, així com entre elles i altres sistemes, per reflexionar sobre la intervenció professional.

Seminari impartit per Isabel Cárdenas. Psicòloga, Psicoterapeuta familiar. Coordinadora del Espai Intercultural de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.

Descarrega’t el programa

 


Curs d’Avaluació dels narratius de  vincle en la infància, adolescència i edat adulta (ASCT, FFI, EDICODE) 30h. AJORNAT AL JULIOL-FINALITZAT

PLACES EXHAURIDES

 

ACREDITACIONS:

 

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

 

Curs acreditat por la international Attachment Network España (IAN-E)
Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

L’avaluació de les representacions de vincle (attachment) en nens, adolescents i adults és interessant tant per l’avaluació clínica com per a la investigació. En la clínica infantil i juvenil és important conèixer tant les representacions de vincle dels menors com la dels pares o cuidadors principals. En la clínica de l’adult és important conèixer les representacions de vincle en trastorns psicopatològics amb baixa mentalització.

En aquest curs es treballaran les diferents proves de narratius de vincle tant per preescolars, escolars, adolescents i adults.

Descarrega’t el programa

 


Curs d’Avaluació del vincle en infants:  ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK (ASCT) 15h.

24 de maig, 7 i 14 de juny de 2019  PLACES EXHAURIDES- FINALITZAT

 

ACREDITACIONS:

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

 

Curs acreditat por la international Attachment Network España (IAN-E)

 

 

L’aplicació del ASCT permet avaluar l’estil de vincle de l’infant, això ens permetrà inferir l’estil de vincle dels adults de referència per tal de treballar a nivell educatiu i terapèutic. També és una eina molt útil per diferenciar patrons de vincle en famílies amb infants en risc. La seva aplicació és doncs avaluativa i terapèutica, sense oblidar el seu gran valor a nivell de prevenció.

Descarrega’t el programa

 

 


Seminari de Video Intervenció Terapèutica (VIT)

21 de juny de 2018     FINALITZAT

Seminari amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya)

Seminari amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament,especialment del Sistema Interactiu i el Sistema d’Aferrament (Attachment).

La VIT es basa en la microanàlisi de les interaccions entre 2 o 3 persones en relació.

La Dra. Ibáñez, formada amb el Dr. Downing a la Fundació Ferran Angulo. Ens introduirà a aquesta tècnica que pot resultar de molta utilitat en el microanàlisi de les interaccions amb tècniques d’intervenció terapèutica i que es poden aplicar en famílies, infants, adolescents i adults.

Adreçat a professionals i estudiants dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el Programa

 


Curs de supervisió des del model sistèmic i la teoria del vincle

OCTUBRE’17- JUNY’18      FINALITZAT

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya)

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

Espai de supervisió concebut per ampliar i posar en pràctica la teoria del vincle i el model sistèmic en els diferents àmbits d’intervenció a través de casos pràctics que aporten els mateixos assistents.

Espai teoricopràctic mitjançant el qual l’assistent pot assolir eines i estratègies des d’aquests models teòrics.

Encarat a millorar la posició personal i professional en el cas presentat trobant vies de reflexió i solució que permetin una millor tasca i una millor gestió de la situació que es plantegi.

No és indispensable està familiaritzat en aquests models.

Adreçat a professionals dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el programa

 

 


Curs intervenció des del model sistèmic i el vincle afectiu en infants en risc

MAIG 2017       FINALITZAT

Curs amb Reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de Catalunya)

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya) 

Curs de 15 hores on es fa una introducció teòrica als models i es donen eines i conceptes pràctics per intervenir en infants en risc.

Que porta a una família a desprotegir o maltractar un infant? El model sistèmic, juntament amb la teoria del vincle, expliquen sense parlar de víctimes i botxins els motius pels quals es dona el maltracte infantil, i sobretot, planteja solucions basades en l’anàlisi acurat de la situació familiar i el vincle afectiu que permeten primer entendre i després promoure canvis, tenint molt en compte el professional i el context d’intervenció.

Descarrega’t el programa