Formació Pròpia

Formació adreçada a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

S’ofereix formació en teoria sistèmica i teoria del vincle (attachement). També s’amplia l’oferta amb altres orientacions teòriques complementàries.

 

Màster en Formació Bàsica Sistèmica i Teoria del Vincle (Attachment). 3a Edició. 600h. 2019-2021

INICI SETEMBRE 2019          PLACES EXHAURIDES!!!

RESERVA PLAÇA EN LA PROPERA EDICIÓ

 

ACREDITACIONS:

Màster amb Reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de Catalunya)

 

 

 

 

 

 

Màster acreditat por la international Attachment Network España (IAN-E)

 

 

 

Conveni amb l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau   Els alumnes del Màster poden obtenir la titulació de Formació Bàsica Sistèmica avalada per la FEATF afegint un mòdul pràctic al Màster. Professorat de l’escola de Sant Pau imparteix classes al Màster.

 

Després d’omplir les dues edicions anteriors, s’oferta una tercera edició del Màster. Aquest any finalitza la primera edició i tenim una segona edició que està cursant el primer curs. Les excelents valoracions dels nostres alumnes ens animen a continuar i consolidar el Màster oferint la seva tercera edició.

Màster que combina l’aprenentatge bàsic dels dos models teòrics amb una aplicació pràctica dels mateixos. Adreça’t a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

La intervenció biopsicosocial ens planteja cada cop més reptes i els professionals necessiten eines que els permetin promoure canvis que puguin millorar la vida de les persones. Aquestes intervencions són més efectives si tenim en compte les relacions de la persona.
Tant el model sistèmic com la teoria del vincle són models molt extensos que es relacionen i complementen entre si i permeten aportar al professional una nova visió en la intervenció.

Curs d’Avaluació del vincle en infants:  ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK (ASCT) 15h.

24 de maig, 7 i 14 de juny de 2019  PLACES EXHAURIDES- FINALITZAT

 

ACREDITACIONS:

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

 

Curs acreditat por la international Attachment Network España (IAN-E)

 

 

L’aplicació del ASCT permet avaluar l’estil de vincle de l’infant, això ens permetrà inferir l’estil de vincle dels adults de referència per tal de treballar a nivell educatiu i terapèutic. També és una eina molt útil per diferenciar patrons de vincle en famílies amb infants en risc. La seva aplicació és doncs avaluativa i terapèutica, sense oblidar el seu gran valor a nivell de prevenció.

Descarrega’t el programa

 

 

Seminari de Video Intervenció Terapèutica (VIT)

21 de juny de 2018     FINALITZAT

Seminari amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya)

Seminari amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament,especialment del Sistema Interactiu i el Sistema d’Aferrament (Attachment).

La VIT es basa en la microanàlisi de les interaccions entre 2 o 3 persones en relació.

La Dra. Ibáñez, formada amb el Dr. Downing a la Fundació Ferran Angulo. Ens introduirà a aquesta tècnica que pot resultar de molta utilitat en el microanàlisi de les interaccions amb tècniques d’intervenció terapèutica i que es poden aplicar en famílies, infants, adolescents i adults.

Adreçat a professionals i estudiants dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el Programa

 

Curs de supervisió des del model sistèmic i la teoria del vincle

OCTUBRE’17- JUNY’18      FINALITZAT

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya)

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

Espai de supervisió concebut per ampliar i posar en pràctica la teoria del vincle i el model sistèmic en els diferents àmbits d’intervenció a través de casos pràctics que aporten els mateixos assistents.

Espai teoricopràctic mitjançant el qual l’assistent pot assolir eines i estratègies des d’aquests models teòrics.

Encarat a millorar la posició personal i professional en el cas presentat trobant vies de reflexió i solució que permetin una millor tasca i una millor gestió de la situació que es plantegi.

No és indispensable està familiaritzat en aquests models.

Adreçat a professionals dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el programa

 

Curs intervenció des del model sistèmic i el vincle afectiu en infants en risc

MAIG 2017       FINALITZAT

Curs amb Reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de Catalunya)

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya) 

Curs de 15 hores on es fa una introducció teòrica als models i es donen eines i conceptes pràctics per intervenir en infants en risc.

Que porta a una família a desprotegir o maltractar un infant? El model sistèmic, juntament amb la teoria del vincle, expliquen sense parlar de víctimes i botxins els motius pels quals es dona el maltracte infantil, i sobretot, planteja solucions basades en l’anàlisi acurat de la situació familiar i el vincle afectiu que permeten primer entendre i després promoure canvis, tenint molt en compte el professional i el context d’intervenció.

Descarrega’t el programa