Formació adreçada a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

S’ofereix formació en teoria sistèmica i teoria del vincle (attachment). També s’amplia l’oferta amb altres orientacions teòriques complementàries.

 


OFERTA FORMATIVA 2023


Màster en Formació Bàsica Sistèmica i Teoria del Vincle (Attachment). 7a Edició. 600h. 2023-2025

INFORMACIÓ. MATRÍCULA OBERTA

INICI SETEMBRE 2023

 


NOVA FORMACIÓ:

Postgrau en aprofundiment en la teoria del vincle (Attachment). 1a Edició. 400h. 2023-2024

INFORMACIÓ. MATRÍCULA OBERTA

INICI OCTUBRE 2023


SEMINARI

INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DEL VINCLE (ATTACHMENT)

5h online modalitat sincrònica

20 de Setembre de 2023

MATRÍCULA OBERTA. INSCRIPCIONS

 

 


OFERTA FORMATIVA FINALITZADA


SEMINARI

PRINCIPIS GENERALS DE LA TERÀPIA BASADA EN LA MENTALITZACIÓ PER A FAMÍLIES I LA SEVA APLICACIÓ PRÀCTICA A LA CLÍNICA

(8h) Presencial   18 DE MAIG de 2023    FINALITZAT

La mentalització fa referència a la capacitat de “tenir la ment en ment” per prendre consciència i comprendre les accions pròpies i alienes en termes d’estats mentals.

Les teràpies basades en la mentalització són objecte d’un ampli desenvolupament i recerca i s’estan utilitzant en la intervenció de diversos trastorns mentals amb nens, adolescents, adults i famílies.

L’objectiu principal d’aquest seminari és proporcionar les bases teoricopràctiques de les teràpies basades en la mentalització per a famílies. El seminari constarà de classes teòriques el contingut de les quals serà il·lustrat amb exemples clínics i continguts audiovisuals.

Seminari impartit per Paloma Ortiz Soto, Psiquiatre, Psicoterapeuta de nens i adolescents, docent i supervisora ​​acreditada per la FEAP. I África Serrano Coello de Portugal, Psicòloga Sanitària, Psicoterapeuta de nens i adolescents, Docent i Supervisora ​​acreditada per la FEAP.

ACREDITACIONS:

Seminari amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament Drets Socials (Generalitat de Catalunya).

 

 

 

 

 

Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya. (En tràmit)

SEMINARI

Luigi Cancrini: Intervenció en la Infància infeliç, prevenció dels trastorns borderline en l’adult (6h) Presencial 18 DE JUNY            FINALITZAT

A NECTUNT estem d’aniversari, fem 5 anys!

i ho volem celebrar amb un seminari especial, dedicat als petits integrants del nostre món, dels quals solem parlar molt, però escoltar poc.

El Prof. Cancrini planteja una cosa senzilla però essencial: donar veu als nens i explorar les vivències familiars des de la seva mirada i les seves pròpies experiències.

A través de relats clínics, destaca el valor de comptar amb espais terapèutics pensats per a ells, on són els protagonistes i on poden reconstruir la seva història en primera persona, una cosa encara poc habitual en contextos d’intervenció psicosocial.

Seminari impartit pel Prof. Luigi Cancrini, gran referent en el camp de la psicoteràpia a Europa. Psiquiatra i psicoterapeuta de formació psicoanalítica i sistèmica, va fundar als anys 60 el “Centre Studi di Teràpia Familiar i Relazionale”, que actualment té 11 seus a Itàlia i el qual presideix.

 

ACREDITACIONS:

Seminari amb Acreditació com a Formació Continua per la Federació Espanyola D’associacions de Teràpia Familiar (FEATF)

 

 

Seminari amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament Drets Socials (Generalitat de Catalunya).

 

 

Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya.

 


SEMINARI

Abús sexual: Detecció i exploració en infants i adolescents. Enfoc terapèutic i atenció a l’infant víctima (6h) Online  

PLACES EXHAURIDES 1a EDICIÓ.

2a EDICIÓ: 11 DE JUNY .

FINALITZAT

ACREDITACIONS:

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

Seminari acreditat per la international Attachment Network España (IAN-E)

Els professionals que atenen o assisteixen menors, necessiten tenir coneixements de com detectar signes de patiment en el menor que puguin suggerir si ha viscut o està vivint una experiència abusiva.

Conèixer de quins mitjans de diagnòstic pediàtric i psicològic disposem per poder confirmar o no l’experiència d’abús, quina repercussió te en l’infant i en les famílies aquesta experiència i, finalment, quin suport han de rebre els menors víctimes d’abús tan des d’una intervenció psicoterapèutica especialitzada, com l’atenció dels adults que els cuiden en els diferents espais de vida que freqüenten (escola, espais de lleure, centre obert, serveis socials, EAIA…).

Aquest seminari els aportarà coneixements a aquest nivell.

Seminari impartit per la Dra. Margarita Ibáñez Fanes. Psicòloga clínica, Dra. en psicopatologia. Durant 20 anys Psicòloga clínica del Equip de la Unitat Funcional d’Abús al Menor (UFAM) del Hospital Universitari de Sant Joan de Déu de Barcelona


SEMINARI SOBRE EL TREBALL AMB FAMÍLIES IMMIGRANTS DES DE L’ENFOCAMENT SISTÈMIC (5h) Online. 3 de juliol de 2020

FINALITZAT

ACREDITACIONS:

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

En els últims anys la globalització ha transformat l’estructura tradicional de la família. L’enfocament sistèmic permet comprendre a l’ésser humà en interacció amb els altres dins dels diferents contextos relacionals en els que es veu immers. Així doncs, una mirada sistèmica ens ajuda a entendre les dinàmiques que ocorren dins de les famílies immigrants, així com entre elles i altres sistemes, per reflexionar sobre la intervenció professional.

Seminari impartit per Isabel Cárdenas. Psicòloga, Psicoterapeuta familiar. Coordinadora del Espai Intercultural de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.

Descarrega’t el programa

 


Curs d’Avaluació dels narratius de  vincle en la infància, adolescència i edat adulta (ASCT, FFI, EDICODE) 30h. FINALITZAT

PLACES EXHAURIDES

ACREDITACIONS:

 

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

 

Curs acreditat por la international Attachment Network España (IAN-E)
Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

L’avaluació de les representacions de vincle (attachment) en nens, adolescents i adults és interessant tant per l’avaluació clínica com per a la investigació. En la clínica infantil i juvenil és important conèixer tant les representacions de vincle dels menors com la dels pares o cuidadors principals. En la clínica de l’adult és important conèixer les representacions de vincle en trastorns psicopatològics amb baixa mentalització.

En aquest curs es treballaran les diferents proves de narratius de vincle tant per preescolars, escolars, adolescents i adults.

Descarrega’t el programa

 


Curs d’Avaluació del vincle en infants:  ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK (ASCT) 15h.

24 de maig, 7 i 14 de juny de 2019  PLACES EXHAURIDES- FINALITZAT

 

ACREDITACIONS:

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (RIS) Generalitat de Catalunya

 

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

 

 

Curs acreditat por la international Attachment Network España (IAN-E)

 

 

L’aplicació del ASCT permet avaluar l’estil de vincle de l’infant, això ens permetrà inferir l’estil de vincle dels adults de referència per tal de treballar a nivell educatiu i terapèutic. També és una eina molt útil per diferenciar patrons de vincle en famílies amb infants en risc. La seva aplicació és doncs avaluativa i terapèutica, sense oblidar el seu gran valor a nivell de prevenció.

Descarrega’t el programa

 

 


Seminari de Video Intervenció Terapèutica (VIT)

21 de juny de 2018     FINALITZAT

Seminari amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya)

Seminari amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

 

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament,especialment del Sistema Interactiu i el Sistema d’Aferrament (Attachment).

La VIT es basa en la microanàlisi de les interaccions entre 2 o 3 persones en relació.

La Dra. Ibáñez, formada amb el Dr. Downing a la Fundació Ferran Angulo. Ens introduirà a aquesta tècnica que pot resultar de molta utilitat en el microanàlisi de les interaccions amb tècniques d’intervenció terapèutica i que es poden aplicar en famílies, infants, adolescents i adults.

Adreçat a professionals i estudiants dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el Programa

 


Curs de supervisió des del model sistèmic i la teoria del vincle

OCTUBRE’17- JUNY’18      FINALITZAT

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya)

Curs amb el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)

Espai de supervisió concebut per ampliar i posar en pràctica la teoria del vincle i el model sistèmic en els diferents àmbits d’intervenció a través de casos pràctics que aporten els mateixos assistents.

Espai teoricopràctic mitjançant el qual l’assistent pot assolir eines i estratègies des d’aquests models teòrics.

Encarat a millorar la posició personal i professional en el cas presentat trobant vies de reflexió i solució que permetin una millor tasca i una millor gestió de la situació que es plantegi.

No és indispensable està familiaritzat en aquests models.

Adreçat a professionals dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el programa

 

 


Curs intervenció des del model sistèmic i el vincle afectiu en infants en risc

MAIG 2017       FINALITZAT

Curs amb Reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de Catalunya)

Curs amb Reconeixement d’Interès Sanitari (Generalitat de Catalunya) 

Curs de 15 hores on es fa una introducció teòrica als models i es donen eines i conceptes pràctics per intervenir en infants en risc.

Que porta a una família a desprotegir o maltractar un infant? El model sistèmic, juntament amb la teoria del vincle, expliquen sense parlar de víctimes i botxins els motius pels quals es dona el maltracte infantil, i sobretot, planteja solucions basades en l’anàlisi acurat de la situació familiar i el vincle afectiu que permeten primer entendre i després promoure canvis, tenint molt en compte el professional i el context d’intervenció.

Descarrega’t el programa