El passat 19 de maig es van iniciar les classes del curs “Intervenció des del model sistèmic i la teoria del vincle afectiu en infància en risc”.

El curs és de 15 hores i es realitza en tres sessions. Es combina l’exposició teòrica, amb exercicis pràctics i supervisió de casos.

El grup d’alumnes està integrat per educadors/res socials, treballadors/res socials i psicòlegs/gues, tots ells treballen en l’àmbit de la Infància en Risc: CRAE’s, EAIA’s… El grup està sent molt enriquidor per totes les aportacions de situacions reals que permeten treballar des de la pràctica les aportacions del curs.