El passat 4 de maig es va fer l’acte inaugural de NECTUNT a la Sala de Juntes de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social.

Vàrem comptar amb la participació del Degà de la facultat d’educació, psicologia i treball social, el Dr. Carles Alsinet i també amb la del President de la Delegació del Col·legi Oficial de Psicologia a Lleida, el Sr. Oriol Verdú.

El nostre agraïment per tot el seu suport al projecte.

 

Durant l’acte es va presentar el centre. La seva directora i docent, Mireia Quinquillà, va esmentar els objectius generals de la formació que es vol anar ofertant: Comptar amb docents amb amplia formació i pràctica real, acreditacions a la formació, omplir un buit formatiu a Lleida i rodalies i la col·laboració amb altres entitats com el conveni que s’està elaborant amb el grup de treball de sistèmica del Col·legi oficial de Psicologia a Lleida o la Fundació Ferran Angulo de Barcelona.

La MªJosé Rosell, docent i organitzadora del Màster de formació bàsica sistèmica i del vincle afectiu, va explicar els continguts i metodologia del Màster. Emfatitzant les diferències amb altres Màsters: la unió de dues teories tant complementàries, la combinació de teoria i pràctica i sobretot el treball de supervisió i de treball personal des d’aquesta perspectiva.

Finalment, l’Óscar Gallinat, docent i organitzador del Màster, va explicar, també com a tret diferencial del mateix, la mirada multidisciplinar, tenint en compte que els tres docents del Màster provenen de diferents disciplines com la Psicologia, el Treball Social i l’Educació Social. Amb la voluntat que el Màster aporti una mirada més complementària i transversal.

 

També vàrem oferir la xerrada formativa “El vincle afectiu i les seves aplicacions pràctiques” a càrrec de la Dra. Margarita Ibàñez.

La xerrada ens va aportar una visió introductòria al vincle i sobretot  la idea que és una teoria aplicable universalment a totes les cultures i capes socials, fet que ens permet aplicar-la en tots els contextos d’intervenció.