Formació Pròpia. Oferta formativa 2024

Formació adreçada a professionals dels àmbits sanitari, educatiu i social.

S’ofereix formació en teoria sistèmica i teoria del vincle (attachment). També s’amplia l’oferta amb altres orientacions teòriques complementàries.


OFERTA FORMATIVA 2024


Màster en Formació Bàsica Sistèmica i Teoria del Vincle (Attachment). 8a Edició. 600h. 2024-2026

INFORMACIÓ. MATRÍCULA OBERTA

INICI SETEMBRE 2024


NOVA FORMACIÓ:

POSTGRAU EN L’APLICACIÓ DE LA TEORIA DEL VINCLE (ATTACHMENT) EN ELS ÀMBITS CLÍNICS, PSICOSOCIAL, EDUCATIU I PREVENTIU. 1a Edició. 400h. 2024-2025

INFORMACIÓ. MATRÍCULA OBERTA

INICI OCTUBRE 2024


SEMINARI

INTRODUCCIÓ A LA TERÀPIA INTERFAMILIAR: Com integrar la intervenció familiar i grupal mitjançant els grups multifamiliars

30 DE MAIG DE 2024

MATRÍCULA OBERTA. INSCRIPCIÓ


SEMINARI

INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DEL VINCLE (ATTACHMENT)

25 de Setembre de 2024

MATRÍCULA OBERTA. INSCRIPCIÓ


OFERTA FORMATIVA FINALITZADA


POSTGRAU EN APROFUNDIMENT EN LA TEORIA DEL VINCLE (ATTACHMENT). PRIMERA EDICIÓ. Curs 2023-24

PROPERA EDICIÓ CURS 2025-26. RESERVA LA TEVA PLAÇA

L’aplicabilitat de la teoria del vincle (attachment) és cada cop més vigent i demandada en els diferents àmbits professionals d’atenció a les persones.

Aquesta és una formació avançada sobre teoria del vincle i les seves diferents manifestacions funcionals i disfuncionals al llarg del desenvolupament i del cicle vital de les persones.

Aquest Postgrau forma part del Màster d’especialització en la teoria del vincle(attachment):  avaluació, intervenció i aplicabilitat, conformat per dos postgraus cadascun dels quals es poden realitzar de forma conjunta o independent sense importar l’ordre. El primer postgrau (aquest) s’especialitza en l’aprofundiment en la teoria del vincle, i el segon, en l’aplicació de la teoria en els àmbits clínics, psicosocial, educatiu i preventiu. El segon postgrau s’oferirà el curs 24-25.

La superació d’aquesta formació serà acreditada amb un certificat de postgrau, i la realització dels dos postgraus conjuntament amb un Treball de Final de Màster, s’acreditarà amb el títol del Màster en especialització en la teoria del vincle (attachment):  avaluació, intervenció i aplicabilitat.


SEMINARI

PRINCIPIS GENERALS DE LA TERÀPIA BASADA EN LA MENTALITZACIÓ PER A FAMÍLIES I LA SEVA APLICACIÓ PRÀCTICA A LA CLÍNICA

(8h) Presencial   18 DE MAIG de 2023    FINALITZAT

La mentalització fa referència a la capacitat de “tenir la ment en ment” per prendre consciència i comprendre les accions pròpies i alienes en termes d’estats mentals.

Les teràpies basades en la mentalització són objecte d’un ampli desenvolupament i recerca i s’estan utilitzant en la intervenció de diversos trastorns mentals amb nens, adolescents, adults i famílies.

L’objectiu principal d’aquest seminari és proporcionar les bases teoricopràctiques de les teràpies basades en la mentalització per a famílies. El seminari constarà de classes teòriques el contingut de les quals serà il·lustrat amb exemples clínics i continguts audiovisuals.

Seminari impartit per Paloma Ortiz Soto, Psiquiatre, Psicoterapeuta de nens i adolescents, docent i supervisora ​​acreditada per la FEAP. I África Serrano Coello de Portugal, Psicòloga Sanitària, Psicoterapeuta de nens i adolescents, Docent i Supervisora ​​acreditada per la FEAP.


SEMINARI

Luigi Cancrini: Intervenció en la Infància infeliç, prevenció dels trastorns borderline en l’adult (6h) Presencial 18 DE JUNY            FINALITZAT

A NECTUNT estem d’aniversari, fem 5 anys!

i ho volem celebrar amb un seminari especial, dedicat als petits integrants del nostre món, dels quals solem parlar molt, però escoltar poc.

El Prof. Cancrini planteja una cosa senzilla però essencial: donar veu als nens i explorar les vivències familiars des de la seva mirada i les seves pròpies experiències.

A través de relats clínics, destaca el valor de comptar amb espais terapèutics pensats per a ells, on són els protagonistes i on poden reconstruir la seva història en primera persona, una cosa encara poc habitual en contextos d’intervenció psicosocial.

Seminari impartit pel Prof. Luigi Cancrini, gran referent en el camp de la psicoteràpia a Europa. Psiquiatra i psicoterapeuta de formació psicoanalítica i sistèmica, va fundar als anys 60 el “Centre Studi di Teràpia Familiar i Relazionale”, que actualment té 11 seus a Itàlia i el qual presideix.


SEMINARI

Abús sexual: Detecció i exploració en infants i adolescents. Enfoc terapèutic i atenció a l’infant víctima (6h) Online  

PLACES EXHAURIDES 1a EDICIÓ.

2a EDICIÓ: 11 DE JUNY .

FINALITZAT

Els professionals que atenen o assisteixen menors, necessiten tenir coneixements de com detectar signes de patiment en el menor que puguin suggerir si ha viscut o està vivint una experiència abusiva.

Conèixer de quins mitjans de diagnòstic pediàtric i psicològic disposem per poder confirmar o no l’experiència d’abús, quina repercussió te en l’infant i en les famílies aquesta experiència i, finalment, quin suport han de rebre els menors víctimes d’abús tan des d’una intervenció psicoterapèutica especialitzada, com l’atenció dels adults que els cuiden en els diferents espais de vida que freqüenten (escola, espais de lleure, centre obert, serveis socials, EAIA…).

Aquest seminari els aportarà coneixements a aquest nivell.

Seminari impartit per la Dra. Margarita Ibáñez Fanes. Psicòloga clínica, Dra. en psicopatologia. Durant 20 anys Psicòloga clínica del Equip de la Unitat Funcional d’Abús al Menor (UFAM) del Hospital Universitari de Sant Joan de Déu de Barcelona


SEMINARI SOBRE EL TREBALL AMB FAMÍLIES IMMIGRANTS DES DE L’ENFOCAMENT SISTÈMIC (5h) Online. 3 de juliol de 2020

FINALITZAT

En els últims anys la globalització ha transformat l’estructura tradicional de la família. L’enfocament sistèmic permet comprendre a l’ésser humà en interacció amb els altres dins dels diferents contextos relacionals en els que es veu immers. Així doncs, una mirada sistèmica ens ajuda a entendre les dinàmiques que ocorren dins de les famílies immigrants, així com entre elles i altres sistemes, per reflexionar sobre la intervenció professional.

Seminari impartit per Isabel Cárdenas. Psicòloga, Psicoterapeuta familiar. Coordinadora del Espai Intercultural de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.

Descarrega’t el programa


Curs d’Avaluació dels narratius de  vincle en la infància, adolescència i edat adulta (ASCT, FFI, EDICODE) 30h. FINALITZAT

PLACES EXHAURIDES

L’avaluació de les representacions de vincle (attachment) en nens, adolescents i adults és interessant tant per l’avaluació clínica com per a la investigació. En la clínica infantil i juvenil és important conèixer tant les representacions de vincle dels menors com la dels pares o cuidadors principals. En la clínica de l’adult és important conèixer les representacions de vincle en trastorns psicopatològics amb baixa mentalització.

En aquest curs es treballaran les diferents proves de narratius de vincle tant per preescolars, escolars, adolescents i adults.

Descarrega’t el programa


Curs d’Avaluació del vincle en infants:  ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK (ASCT) 15h.

24 de maig, 7 i 14 de juny de 2019  PLACES EXHAURIDES- FINALITZAT

L’aplicació del ASCT permet avaluar l’estil de vincle de l’infant, això ens permetrà inferir l’estil de vincle dels adults de referència per tal de treballar a nivell educatiu i terapèutic. També és una eina molt útil per diferenciar patrons de vincle en famílies amb infants en risc. La seva aplicació és doncs avaluativa i terapèutica, sense oblidar el seu gran valor a nivell de prevenció.

Descarrega’t el programa


Seminari de Video Intervenció Terapèutica (VIT)

21 de juny de 2018     FINALITZAT

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament,especialment del Sistema Interactiu i el Sistema d’Aferrament (Attachment).

La VIT es basa en la microanàlisi de les interaccions entre 2 o 3 persones en relació.

La Dra. Ibáñez, formada amb el Dr. Downing a la Fundació Ferran Angulo. Ens introduirà a aquesta tècnica que pot resultar de molta utilitat en el microanàlisi de les interaccions amb tècniques d’intervenció terapèutica i que es poden aplicar en famílies, infants, adolescents i adults.

Adreçat a professionals i estudiants dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el Programa


Curs de supervisió des del model sistèmic i la teoria del vincle

OCTUBRE’17- JUNY’18      FINALITZAT

Espai de supervisió concebut per ampliar i posar en pràctica la teoria del vincle i el model sistèmic en els diferents àmbits d’intervenció a través de casos pràctics que aporten els mateixos assistents.

Espai teoricopràctic mitjançant el qual l’assistent pot assolir eines i estratègies des d’aquests models teòrics.

Encarat a millorar la posició personal i professional en el cas presentat trobant vies de reflexió i solució que permetin una millor tasca i una millor gestió de la situació que es plantegi.

No és indispensable està familiaritzat en aquests models.

Adreçat a professionals dels àmbits sanitari , social i educatiu.

Descarrega’t el programa


Curs intervenció des del model sistèmic i el vincle afectiu en infants en risc

MAIG 2017       FINALITZAT

Curs de 15 hores on es fa una introducció teòrica als Models i es donen eines i conceptes pràctics per intervenir en infants en risc.

Que porta a una família a desprotegir o maltractar un infant? El model sistèmic, juntament amb la teoria del vincle, expliquen sense parlar de víctimes i botxins els motius pels quals es dona el maltracte infantil, i sobretot, planteja solucions basades en l’anàlisi acurat de la situació familiar i el vincle afectiu que permeten primer entendre i després promoure canvis, tenint molt en compte el professional i el context d’intervenció.

Descarrega’t el programa