Els passats dia 28 de maig i 11 de juny, es van realitzar les dues edicions del seminari:

Abús sexual: Detecció i exploració en infants i adolescents. Enfoc terapèutic i atenció a l’infant víctima

Es van realitzar dues edicions donat l’alt volum dels inscrits i la demanda de formació davant un tema tant preocupant com els abusos sexuals.

La docent, la Dra. Margarita Ibáñez, experta en el tema, va ser molt clara i entenedora, anant als aspectes importants i destacant la necessitat de prudència davant la detecció i l’esperança de superació per la víctima,  acompanyada d’una intervenció psicoterapèutica.

Les dues edicions van ser molt participades per tots els assistents. Les valoracions han estat excel·lents i amb ganes de més formació sobre aquest tema.

Moltes gràcies!