La International Attachement Network España ens ha concedit el reconeixement del nostre Màster com a títol acreditat sobre la teoria del vincle (Attachment). IAN-IA és una xarxa de profesionals de la Península Ibèrica i Llatinoamèrica que s’interessen per la Teoría del Vincle, creada per John Bowlby, en les seves múltiples aplicacions.

Estem molt satisfets i continuem treballant per obtenir més acreditacions del nostre Màster.

Encara ets a temps de matricular-te!