Després de diferents canvis de data i canvis metodològics deguts a la crisi sanitària del COVID-19, el passat 9 de juliol ha engegat el curs d’avaluació dels narratius de vincle, on es treballen amb narratius d’infants, adolescents i adults a través de l’aplicació de proves com l’ASCT, FFI, FR i EDICODE.

El curs estava pensat per realitzar-se en format presencial i posteriorment els alumnes han de realitzar exercicis de totes les probes per tal de ser validats per la seva aplicació.

Amb l’ajut de la Fundació Ferran Angulo i la seva directora i docent del curs, la Dra. Margarita Ibàñez, el curs ha tirat endavant en una modalitat online on es combina la visualització de classes gravades, tutories i classes vivencials mitjançant videoplataforma.

El curs ha mantingut les places esgotades malgrat els canvis originats, fet que agraïm a alumnes.

Agraïm també a la Docent, la seva flexibilitat en les dates i el format del curs i totes les facilitats donades des de la Fundació Ferran Angulo.

SEGUIM!