El passat 9 de novembre, el Dr. José A. Soriano, docent i coordinador docent de l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau, va impartir una classe al segon curs de la primera edició del Màster. El títol: Abordatge sistèmic dels trastorns mentals. Model Sant Pau.

Aquesta classe s’emmarca dins el conveni de col·laboració amb l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau, a cada curs del Màster, una classe serà impartida per un docent d’aquesta escola.

Al febrer tindrem la classe corresponent al primer curs de la segona edició del Màster, que impartirà Ricardo Ramos Gutierrez. Psiquiatra i supervisor docent de l’Escola de Terapia Familiar de Sant Pau i portarà per títol Entre la família i la xarxa: abordatges postmoderns en teràpia familiar.