El passat 22 de febrer, el Dr.Ricardo Ramos Gutierrez. Psiquiatra i supervisor docent de l’Escola de Terapia Familiar de Sant Pau , va impartir una classe al primer curs de la segona edició del Màster. El títol: Entre la família i la xarxa: abordatges postmoderns en teràpia familiar. 

Aquesta classe s’emmarca dins el conveni de col·laboració amb l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau, a cada curs del Màster, una classe serà impartida per un docent d’aquesta escola.